VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – CHÌA KHÓA PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TỒN


Văn hóa doanh nghiệp – chìa khóa phát triển trường tồn

Có những doanh nghiệp quốc tế rất lớn có chi nhánh hoạt động trên hàng trăm quốc gia, số lượng nhân viên hằng chục đến hàng trăm ngàn người, phát triển với chiều dày lịch sử hàng chục năm. Vậy làm sao để điều hành, quản lý và duy trì sự thống nhất sức mạnh của tổ chức. Đó chính là sức mạnh chiến lược và văn hóa doanh nghiệp.

1.      Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Văn hóa doanh nghiệp là gì và tại sao lại phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong khi công việc điều hành quản lý, giao tiếp kinh doanh đã chiếm phần lớn thời gian của lãnh đạo. Nhiều hoạt động điều hành có tính cấp thiết và quan trọng cần ưu tiên hơn. Đó chính là nội dung tôi xin chia sẻ một phần trong bài viết này.

Văn hóa – hiểu theo nghĩa Hán Việt – đơn giản nghĩa là lấy cái đẹp để giáo hoá con ng­ười. Theo Unesco Văn hoá là phi tự nhiên, là đặc trưng người, là nhân hoá. Văn hoá là trình độ loài người. Văn hoá có nghĩa là trở thành đẹp, thành có giá trị. Văn hoá chỉ chứa cái đẹp, cái giá trị: Giá trị sử dụng (Chân), giá trị đạo đức (Thiện) và giá trị thẩm mỹ (Mỹ).

Văn hoá doanh nghiệp là sự tổng hợp đặc biệt các giá trị tiến bộ, tư tưởng chiến lược, các tiêu chuẩn, các truyền thống, những thái độ ứng xử và lễ nghi được thừa nhận tự nguyện mà toàn bộ chúng là duy nhất, tạo đặc trưng nền móng sâu xa và bản sắc doanh nghiệp.

Như vậy văn hóa doanh nghiệp là một phần của văn hóa xã hội. Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển cao thì văn hóa doanh nghiệp vừa thể hiện văn hóa xã hội vừa phản ánh trình độ khoa học công nghệ.

Hiểu như vậy, các doanh nghiệp trong cùng một ngành trong cùng một quốc giá có văn hóa giống nhau. Văn hóa doanh nghiệp hoàn toàn không phải như vậy vì nó có hai đặc trưng đó là:

–          Hệ thống các giá trị tiến bộ;

–          Bản sắc doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có thể có sự tương đồng về hệ thống giá trị tiến bộ nhưng cũng khác nhau bởi giá trị ấy phản ánh tư tưởng chiến lược, truyền thống, giá trị được thừa nhận trong lịch sử gắn liền với mỗi doanh nghiệp. Do đặc thù của quá trình xây dựng, phát triển doanh nghiệp nên mỗi doanh nghiệp tập thể lãnh đạo sẽ xác định những giá trị bản sắc tạo nên sức mạnh vượt trội của doanh nghiệp làm nên thành công để lan rộng và trường tồn truyền qua các thế hệ lãnh đạo.

Văn hóa doanh nghiệp của các công ty tạo nên sự khác biệt toàn diện mặc dù hoạt động trong một ngành hay một quốc gia điều đó giúp chúng ta nhận diện công ty ở mọi góc độ từ hình ảnh doanh nghiệp, nhân viên, logo thương mại hay sản phẩm.

2.      Các yếu tố cầu thành văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp có thể thể hiện dưới dạng khác nhau, tường minh hoặc chưa tường minh nhưng bao gồm các thành phần:

–   Triết lý kinh doanh

–   Giá trị năng lực cốt lõi

–   Đạo đức kinh doanh

–   Hệ thống sản phẩm: Thương hiệu, đặc trung chất lượng, sự sáng tạo, đặc trưng công nghệ

–   Thể chế hoạt động của doanh nghiệp.

  • Phong cách lãnh đạo;
  • Hệ thống tổ chức;
  • Hệ thống quản lý và các chuẩn mực liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của doanh nghiệp.

Từ những nội dung trên tạo nên giá trị, chuẩn mực, truyền thống, niềm tin, lối sống của toàn thể cán bộ nhân viên, là kim chỉ nam để giải quyết các tình huống phi chuẩn mực hoặc xây dựng nên các chuẩn mực khác hệ thống.

2.1.Triết lý kinh doanh:

Là tư­ tư­ởng chủ đạo, dẫn dắt toàn bộ hoạt động của công ty, mà tất cả những ngư­ời làm việc tại công ty, từ ngư­ời lãnh đạo cao nhất đến những ng­ười lao động ở cấp thấp nhất, thấm nhuần và tuân thủ nhằm làm cho công ty phát triển bền vững và tr­ường tồn.

Như vậy những công ty vĩ đại luôn gắn liền với tư tưởng hay triết lý kinh doanh kiên định vững vàng.  Triết lý công ty phải hướng đến mục tiêu là:

–   Tạo nền tảng để công ty phát triển bền vững, trường tồn.

–   Hướng công ty đến việc phục vụ xã hội thông qua phục vụ khách hàng.

–   Hướng tới những người làm việc trong công ty: được làm việc, sáng tạo, cống hiến, thể hiện mà qua đó, có cuộc sống tốt hơn đến thịnh vượng.

Thông qua văn hóa doanh nghiệp nhà lãnh đạo, quản lý khơi cái tâm, tạo cái lực, nâng cái thế và mở cái đạo cho mọi người trong tổ chức doanh nghiệp.

2.2. Giá trị năng lực cốt lõi của doanh nghiệp

Là tổng hợp những khả năng mà doanh nghiệp có thể làm tốt nhất, vượt trội:

–   Khả năng đó đem lại lợi ích cho khách hàng;

–   Khả năng đó đối thủ cạnh tranh rất khó bắt chước;

–   Có thể vận dụng khả năng đó để mở rộng cho nhiều sản phẩm và thị trường khác.

Năng lực cốt lõi có thể là công nghệ, bí quyết kỹ thuật, mối quan hệ thân thiết với khách hàng, hệ thống phân phối, thương hiệu mạnh và đặc biệt hệ thống năng lực nhân sự. Năng lực cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2.3.Đạo đức kinh doanh

Ngài chủ tịch Matsushita đã nhận thấy mặc dù doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ hữu ích cho cuộc sống con người nhưng chưa có doanh nghiệp tồn tạo hằng nghìn năm trong khi đó tôn giáo lại tồn tại hàng ngàn năm. Đó là vì tôn giao đứng trên niềm tin và bằng mọi cố gắng cứu vớt con người. Như vậy giá trị đạo đức của doanh nghiệp thể hiện sứ mệnh, giá trị không phải chỉ phục vụ cho chính doanh nghiệp mà là phục vụ nhu cầu phát triển và tiến bộ của xã hội.

Hay văn hóa của Genera Electric tạo nên hình ảnh một nơi làm việc mà mọi người có quyền tự do sáng tạo, nơi mà mọi người có cơ hội được thể hiện những tài năng của mình, một nơi có không khí làm việc cởi mở, bình đẳng mà mọi người có thể cảm nhận được giá trị của những gì mình làm ra. Và là nơi mà thành quả được ghi nhận xứng đáng không chỉ trên giấy tờ, hình thức, mà còn ở trong trái tim của mọi người

Một nhân viên hoặc nhiều nhân viên đi chăng nữa cũng không thể quyết định được giá trị văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy, phong cách lãnh đạo, tích cách và giá trị của người lãnh đạo tạo nên dấu ấn bản sắc của văn hóa doanh nghiệp.

Vai trò của nhà lãnh đạo là dẫn dắt tạo đặc trưng văn hóa doanh nghiệp, chuyển thể những chiến lược hiện thực hóa cùng văn hóa doanh nghiệp, truyền thông các cấp, các thế hệ thấu tỏ; cho nhân viên thấy bức tranh thực của công ty; tạo điều kiện để nhân viên tham gia quản lý, thể hiện; giúp nhân viên cân bằng nghĩa vụ và quyền lợi; tạo điều kiện để nhân viên học tập, phát triển, thành công và cống hiến.

2.4.Hệ thống sản phẩm

Hệ thống sản phẩm là sự thể hiện hội tụ cao nhất giá trị đóng góp cho sự phát triểnvà tiến bộ của xã hội. Mỗi sản phẩm có đặc trưng sản phẩm nó hấp thụ và thể hiện chiến lược, triết lí kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp.

Ví dụ như trong ngành xe hơi:

Xe Ferrari là sức mạnh, màu đỏ Ferrari là đặc trưng tự hào không chỉ của công ty mà còn của nước Ý.

Xe Phantom thể hiện sự sang trọng, tôn trọng quyền cá biệt hóa cá nhân và đẳng cấp chất lượng.

Xe Hummer là cơ bắp, thể hình mạnh mẽ.

2.5.Thể chế hoạt động của doanh nghiệp

Chiến lược, triết lý, văn hóa chưa tạo ra cơ sở thực tiễn tạo nên giá trị doanh nghiệp. Thể chế hoạt động của doanh nghiệp bao gồm phong cách lãnh đạo, hệ thống quản lý, cơ chế tổ chức, hoạt động và các cấu trúc thể hiện sự cam kết của lãnh đạo, tính hiện thực và niềm tin.

Hệ thống giá trị trên tạo định hướng cho thể chế, chiều ngược lại thể chế thể hiện tính cam kết, khoa học và thực thi của các giá trị.

Hệ thống thể chế phải đảm bảo:

–   Tính chiến lược, hấp thụ triết lý kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp;

–   Tính khoa học và tiên tiến;

–   Tính chuẩn mực;

–   Tính hiệu lực, thực tiễn;

–   Tính toàn diện.

Trong phạm vi bài viết chưa chia sẻ được ảnh hưởng, tác động của văn hóa doanh nghiệp tác động đến các đối tượng liên quan; cách thức xây dựng, hệ thống hóa văn hóa doanh nghiệp; phương thức truyền thông; đổi mới và bổ sung giá trị văn hóa doanh nghiệp.

Trantuandai

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Quản lý và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s